Interesse in een onvergetelijk dansfeest?

Je bent nog maar 3 eenvoudige en snelle stappen verwijderd van een leuk dansfeest. Wees snel want de agenda loopt snel vol.

DJ Olivier - Stap 1

Beschikbaarheid

EERSTE STAP: Controleer in de online agenda van Olivier of je gewenste feestdatum nog beschikbaar is.

DJ Olivier - Stap 2

Budget

TWEEDE STAP: Selecteer een aantal wensen en ontvang meteen een eerste prijsraming in je mailbox.

DJ Olivier - Stap 3

Kennismaking

DERDE STAP: Plan een persoonlijke kennismaking met Olivier en bespreek alles wat nodig is om met vertrouwen te kunnen beslissen.

In deze Privacyverklaring lees je hoe DJ Olivier omgaat met informatie – waaronder jouw persoonlijke gegevens – die deze website verzamelt. Wat precies verzameld wordt, hoe en waarom deze informatie wordt verzamelt, verwerkt en gebruikt, lees je in de privacyverklaring hieronder. Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring, dan kun je die vragen altijd sturen naar info@djolivier.be.

Deze privacyverklaring is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Gebruikersgegevens

DJ Olivier respecteert de privacy van zijn klanten en de privacy van hun gegevens. Je behoudt alle rechten op je gegevens die je aan DJ Olivier verstrekt. Verstrekte gebruikersgegevens zijn opgeslagen in een gepersonaliseerde en beveiligde locatie. Je gegevens zullen niet worden verkocht, verhuurd of gebruikt worden voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring zijn vermeld.

Als je je voor Tips Om Te Feesten wil aanmelden, gebruikt DJ Olivier je naam (bestaande uit voornaam en eventueel achternaam) en e-mailadres om je tips te sturen. DJ Olivier vraagt minimaal je voornaam om je gepersonaliseerde e-mailberichten te kunnen sturen. Je kunt ervoor kiezen de tips niet meer te ontvangen door op de uitschrijflink in het e-mailbericht te klikken.

Gegevensverzameling

Dj Olivier verzamelt de e-mailadressen en bepaalde persoonlijke informatie (naam, emailadres, telefoonnummer) van degenen die een interactie aangaan (bijv. prijsraming, e-mailcommunicatie). DJ Olivier kan de volgende persoonsgegevens bij jou opvragen middels vragen in formulieren en deze vervolgens opslaan en verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Feestdatum
 • Feestlocatie

DJ Olivier verzamelt ook bepaalde informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, waardoor we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken:

 • IP-adres
 • Geo-locatie
 • Browsergegevens

DJ Olivier kan informatie over je ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databanken en sociale media. DJ Olivier kan deze gegevens samenvoegen met informatie die DJ Olivier al over je heeft. Dit helpt DJ Olivier bij het bijwerken, uitbreiden en analyseren van gegevens, het identificeren van nieuwe klanten en het bieden van nieuwe diensten die interessant voor jou zouden kunnen zijn. Indien je persoonlijke informatie over anderen aan DJ Olivier verstrekt, of indien anderen informatie over jou aan DJ Olivier verstrekken, zal die informatie uitsluitend gebruikt worden voor het specifieke doel waarvoor de informatie aan DJ Olivier werd verstrekt.

DJ Olivier kan ook informatie verzamelen en analyseren van bezoekers en gebruikers met betrekking tot het gebruik van deze website en beschikbare diensten hierop. Verzamelde informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot verkeersvolume, bezoekfrequentie, soort en tijdstip van transacties op de website, soort browser en besturingssysteem, enz.

DJ Olivier kan persoonlijke informatie verstrekken aan bedrijven die diensten verlenen om te helpen met bedrijfsactiviteiten van DJ Olivier zoals marketing automation, live chat of betalingsverwerking. Deze bedrijven zijn bevoegd om persoonlijke informatie te gebruiken alleen voor zover noodzakelijk om deze diensten aan DJ Olivier te verlenen.

Gebruik van informatie

DJ Olivier kan persoonlijke informatie gebruiken om de services te verstrekken waarom je hebt gevraagd, waaronder services die op maat gemaakte e-mails, tips, formulieren en documenten weergeven. DJ Olivier kan ook persoonlijke informatie gebruiken voor controle, onderzoek en analyse om deze website te bedienen en te verbeteren. Als derden DJ Olivier helpen bij het verwerken van persoonlijke informatie dienen zij het privacybeleid van DJ Olivier na te leven en te voldoen aan overige gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. DJ Olivier kan bepaalde overige informatie gebruiken die over jou werd verzameld om technische problemen te helpen diagnosticeren, de DJ Olivier website te beheren en de kwaliteit en soorten geleverde diensten te verbeteren.

De informatie die DJ Olivier verzamelt wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties om commerciële redenen, behalve om de diensten te leveren die je hebt gevraagd, wanneer DJ Olivier je toestemming heeft of onder de volgende omstandigheden:

 • zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijke procedures of soortgelijke juridische procedure
 • wanneer DJ Olivier in goed vertrouwen meent dat bekendmaking noodzakelijk is om zijn rechten of je veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid,
 • het kan in bepaalde situaties van DJ Olivier vereist worden dat we persoonlijke informatie bekendmaken, in reactie op wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving,

Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van jouw privacy vind DJ Olivier zeer belangrijk. De software, tools en systemen die gebruikt worden, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving. De maatregelen die DJ Olivier neemt zijn o.a.:

 • Up-to-date virus scan
 • Beveiligde USB-sticks
 • Unieke toegangscodes en wachtwoorden
 • Gebruik van een beveiligde wachtwoordbeheerder
 • Geen gebruik van onbeveiligde externe harde schijven
 • Geen gebruik van onbeveiligde elektronische backups
 • Geen documenten op privé laptops van medewerkers

Deze website bevat links naar andere websites die privacypraktijken kunnen hebben die afwijken van de privacypraktijken van DJ Olivier. Als je persoonlijke informatie op die andere sites indient, word je informatie geregeld door hun privacybeleid. Wij moedigen je aan om de privacyverklaring van websites die je bezoekt aandachtig te lezen.

Cookies en andere volgtechnologieën

DJ Olivier gebruikt technologieën zoals cookies, webbakens (‘beacons’), tags en scripts om trends te analyseren, de website te laten functioneren, bij te houden hoe gebruikers door de hele website navigeren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven, op individuele en geaggregeerde basis.

Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke browsers. Als je cookies weigert, kan je deze website nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of gedeelten van de website kan dan beperkt zijn.

Voor meer specifieke informatie over het cookiebeleid van DJ Olivier, lees je meer in de cookieverklaring van DJ Olivier.

Analyse/logbestanden

Zoals voor de meeste websites geldt, verzamel DJ Olivier bepaalde informatie automatisch en slaat deze op in logbestanden. Deze informatie bevat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s en als laatste opgevraagde pagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en zoekgeschiedenisgegevens.

DJ Olivier gebruikt deze informatie, die individuele gebruikers niet identificeert, om trends te analyseren, de site te beheren, handelingen van gebruikers te volgen rond de site en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel.

DJ Olivier verbindt sommige van deze automatisch verzamelde gegevens aan persoonlijk identificeerbare informatie. Hierdoor kan DJ Olivier een betere ervaring verschaffen door de hoeveelheid gegevens te verminderen die moet worden ingevoerd wanneer formulieren worden ingevuld. Je ziet dan bij het invullen van een formulier dat bijvoorbeeld je e-mailadres al is ingevuld.

Reviews

DJ Olivier plaatst ook reviews van klanten op deze website. De daarin vermelde persoonlijke informatie is geplaatst met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de betrokkenen. Als een betrokkene zijn of haar getuigenis gewijzigd of verwijderd wil hebben, kan de betrokkene contact met DJ Olivier opnemen via info@djolivier.be.

Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die DJ Olivier op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake jouw persoonsgegevens:

Recht op inzage

Je kunt bij DJ Olivier een verzoek indienen om de persoonsgegevens van jou in te zien. Stuur je verzoek naar info@djolivier.be waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij DJ Olivier bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.

Recht op rectificatie

Je kunt bij DJ Olivier een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te wijzigen. Stuur je verzoek naar info@djolivier.be waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij DJ Olivier bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.

Recht op gegevenswissing (“Recht om vergeten te worden”)

Je kunt bij DJ Olivier een verzoek indienen om de persoonsgegevens die hij van jou heeft, te verwijderen. Stuur je verzoek naar info@djolivier.be waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij DJ Olivier bekend is. Hierdoor kan DJ Olivier je verifiëren. DJ Olivier biedt je ook de mogelijkheid om via de uitschrijflink al jouw gegevens uit de database van DJ Olivier te laten verwijderen. Op je gegevens en voorkeurenpagina vind je een link naar de Vergeet mij!-pagina, waar je je verzoek tot verwijdering kunt indienen.
Let wel: het kan zijn dat DJ Olivier niet (volledig) aan je verzoek kan voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke bepalingen, of als je klant bent.

Recht op beperking van de verwerking

Je kan bij DJ Olivier een verzoek indienen om de persoonsgegevens die hij van je heeft, qua verwerkingsduur te beperken. Stuur je verzoek naar info@djolivier.be waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij DJ Olivier bekend is. Hierdoor kan DJ Olivier je verifiëren.

Recht van bezwaar

Je kan bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@djolivier.be waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij DJ Olivier bekend is. Hierdoor kan DJ Olivier je verifiëren. Je kan ook je bezwaar kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Intrekken toestemming

Als je DJ Olivier toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kan je deze elke moment weer intrekken. In al e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om je toestemming weer in te trekken. Je hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen.

Weigering verzoeken van onredelijke aard

Wanneer DJ Olivier verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie, vragen wij individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan, en wij kunnen weigeren aan verzoeken te voldoen die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-uptapes staat), of waarvoor toegang niet anderszins is vereist.

Bewaarperiode persoonsgegevens

DJ Olivier zal je informatie bewaren zo lang als nodig is om je diensten te verlenen met een maximum van 2 jaar, met uitzondering van die informatie die noodzakelijk is om aan juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en afspraken te handhaven.
Personen die 365 dagen niet op deze website zijn geweest en geen enkel bericht hebben geopend, zullen automatisch uit de database van DJ Olivier verwijderd worden.

Veranderingen in deze privacyverklaring

DJ Olivier kan deze privacyverklaring aanpassen om veranderingen in informatiepraktijken erin te verwerken. Als DJ Olivier wezenlijke veranderingen aanbrengt, zal je via e-mail op de hoogte gesteld worden (gestuurd naar het e-mailadres dat bij DJ Olivier bekend is) of door middel van een kennisgeving op deze website voorafgaand aan het in werking treden van de verandering. DJ Olivier moedigt je aan om deze pagina regelmatig te lezen voor de laatste informatie over dit privacybeleid.

Vragen

Vragen over deze Privacyverklaring dienen te worden gericht aan info@djolivier.be of per post naar:

DJ Olivier Arntz
Italiëlei 84 bus 16
2000 Antwerpen

Interesse in een onvergetelijk dansfeest?

Je bent nog maar 3 eenvoudige en snelle stappen verwijderd van een leuk dansfeest. Wees snel want de agenda loopt snel vol.

DJ Olivier - Stap 1

Beschikbaarheid

EERSTE STAP: Controleer in de online agenda van Olivier of je gewenste feestdatum nog beschikbaar is.

DJ Olivier - Stap 2

Budget

TWEEDE STAP: Selecteer een aantal wensen en ontvang meteen een eerste prijsraming in je mailbox.

DJ Olivier - Stap 3

Kennismaking

DERDE STAP: Plan een persoonlijke kennismaking met Olivier en bespreek alles wat nodig is om met vertrouwen te kunnen beslissen.